Cliëntenraden

Elk woonzorgcentrum van Elkander heeft een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Elkander. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u belangrijk zijn, zoals over bereikbaarheid, maaltijdservice en zorgverlening. Deze cliëntenraden:

  • houden zich bezig met de zorg- en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum
  • onderhouden contact met de bewoners en hun familie
  • voeren overleg met de locatiemanager

Iets betekenen voor onze cliënten?

Ook u kunt lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. U leert zo Elkander van een andere kant kennen. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een Elkander locatie bij u in de buurt of via onderstaande e-mailadressen

Brugchelencamp:       clientenraadbrugchelencamp@elkander.frl
Talma Hoeve:             clientenraadtalmahoeve@elkander.frl
Talma Hûs:                 clientenraadtalmahus@elkander.frl
De Skûle:                   clientenraaddeskule@elkander.frl

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van Elkander, Palet, De Friese Wouden en de KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt tevens een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.