Cliëntenraden Elkander

Elk woonzorgcentrum van Elkander heeft een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Elkander. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u belangrijk zijn, zoals over bereikbaarheid, maaltijdservice en zorgverlening. Deze cliëntenraden:

  • houden zich bezig met de zorg- en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum
  • onderhouden contact met de bewoners en hun familie
  • voeren overleg met de locatiemanager

Iets betekenen voor onze cliënten?

Ook u kunt lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. U leert zo Elkander van een andere kant kennen. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een Elkander locatie bij u in de buurt of via onderstaande e-mailadressen

Brugchelencamp:       clientenraadbrugchelencamp@kwadrantgroep.nl
Talma Hoeve:             clientenraadtalmahoeve@kwadrantgroep.nl
Talma Hûs:                 clientenraadtalmahus@kwadrantgroep.nl
De Stelp:                    clientenraaddestelp@kwadrantgroep.nl

De Skûle:                   clientenraaddeskule@kwadrantgroep.nl

Vacatures

De cliëntenraad Talma Hoeve is op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer L. de Blécourt via clientenraadtalmahoeve@kwadrantgroep.nl of bel 06 27 62 31 17.

Ook de cliëntenraad van Talma Hûs in Feanwâlden zoekt nieuwe leden. Voor meer informatie kunt u mailen met Theun Woudwijk via clientenraadtalmahus@kwadrantgroep.nl Bellen kan ook: 06 151 20 643. 

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van Elkander, Palet, De Friese Wouden, Zorg Thuis en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt tevens een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.