Klachten

Heeft u een klacht over Elkander? Blijf er niet mee zitten. De KwadrantGroep en haar zorgmerken Elkander, De Friese Wouden, Palet en KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp dragen kwaliteit van zorg hoog in het vaandel.

In de dagelijkse zorg of begeleiding houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk dat u uw wensen of de dingen waar u niet tevreden over bent bespreekbaar maakt. Uw opmerking of klacht draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening. Samen werken we aan goede zorg!

Als u een klacht heeft, dan adviseren wij u eerst in gesprek te gaan met de betrokken(en) en/of de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt u altijd terecht bij de klachtenbemiddelaar.

Wat kunt u doen?

  • In gesprek met de betrokkene(n)
  • In gesprek met de leidinggevende van de betrokkene(n)
  • Hulp van onafhankelijke klachtenbemiddelaar inroepen
  • Een officiële klacht indienen bij de Raad van Bestuur
  • Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

De klachtenbemiddelaar probeert samen met u een oplossing te vinden. Dit doet de klachtenbemiddelaar door te overleggen en te bemiddelen met de persoon waar uw klacht over gaat.

De klachtenbemiddelaar neemt contact met u op om een duidelijk beeld te krijgen van het probleem. Als u dat wilt, wordt er een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek. Uw klacht wordt uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Uw privacy wordt gewaarborgd en alleen met uw toestemming wordt de betrokken professional op de hoogte gebracht.

Na ontvangst van de klacht streeft de klachtenbemiddelaar ernaar om binnen vier weken tot een oplossing te komen. Deze periode kan worden verlengd, bijvoorbeeld omdat er meer onderzoek nodig is.

Contactgegevens klachtenbemiddelaar:
Tel. 06 30 46 25 23
klachtenbemiddeling@kwadrantgroep.nl
Postbus 181, 9200 AD Drachten

Ook kunt u uw klacht insturen door het klachtenformulier in te vullen.

Officiële klacht bij Raad van Bestuur

Het is ook mogelijk om een officiële schriftelijke klacht in te dienen bij de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep. De klachtenbemiddelaar kan u daarbij helpen. De Raad van Bestuur neemt contact met u op en onderzoekt uw klacht. Binnen zes weken spreekt de Raad van Bestuur een oordeel uit en neemt eventueel de nodige maatregelen. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd, hiervan wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Contactgegevens Raad van Bestuur:
Postadres Raad van Bestuur
Postbus 181
9200 AD Drachten
E-mail: secretariaatrvb@kwadrantgroep.nl

Ook kunt u uw klacht insturen door het klachtenformulier in te vullen.

Geschillencommissie Zorg

Staat u niet achter de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar of bent u het niet eens met het oordeel van de Raad van Bestuur, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie. De geschillencommissie rekent € 52,50 voor het behandelen van uw klacht. Na een hoorzitting met de betrokkenen doet de geschillencommissie een bindende uitspraak. Stelt de commissie u in het gelijk, dan ontvangt u het betaalde bedrag terug.

Contactgegevens Geschillencommissie:
Geschillencommissie Zorg
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Adres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
Tel. 070 310 5310
(op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
www.degeschillencommissiezorg.nl/cliënten

Aansprakelijkheidsstelling

Als u denkt dat bij uw verzorging of behandeling fouten zijn gemaakt waardoor u schade heeft ondervonden, dan kunt u de instelling daarvoor aansprakelijk stellen. De schriftelijke aansprakelijkheidsstelling stuurt u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur KwadrantGroep, Postbus 181, 9200 AD Drachten.

Gaat het om vermissing van of schade aan persoonlijke eigendommen, dan geldt een andere procedure. De medewerkers of teamcoaches op de locaties kunnen u hierover informeren.

Bekijk ook

Klachtenregeling KwadrantGroep 

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.