Herstelzorg

Wanneer u na een operatie of ziekte niet thuis kunt herstellen, kunt u een beroep op ons doen. Op de herstelafdelingen Eerstelijnszorg en Geriatrische revalidatie kunt u actief werken aan uw herstel. Onze medewerkers staan garant voor specialistische zorg, advies en behandeling. Alles is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt redden. Eventueel met de inzet van hulpmiddelen of met ondersteuning van de thuiszorg.