Herstelzorg

Wanneer u na een operatie of ziekte niet thuis kunt herstellen, kunt u een beroep op ons doen. Op de herstelafdelingen Eerstelijnszorg en Geriatrische revalidatie kunt u actief werken aan uw herstel. Onze medewerkers staan garant voor specialistische zorg, advies en behandeling. Alles is erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelfstandig kunt redden. Eventueel met de inzet van hulpmiddelen of met ondersteuning van de thuiszorg.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.