Eerstelijnsverblijf

 • Tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum
 • Herstellen na een operatie
 • Uw mantelzorger ontlasten

U kunt in één van onze woonzorgcentra verblijven als u om medische redenen tijdelijk (maximaal 12 weken) niet thuis kunt wonen. Bijvoorbeeld om te herstellen na een operatie. We noemen dit Eerstelijnsverblijf.

U kunt tijdelijk in één van onze woonzorgcentra verblijven als:

 • U moet aansterken na een ziekenhuisopname en thuis herstellen niet mogelijk is
 • U tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen
 • Uw mantelzorger even geen (extra) zorg kan bieden, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie

Wat kunnen we voor u doen?

Tijdens uw verblijf is alles erop gericht dat u zich zo snel mogelijk weer zelfstandig thuis kunt redden. Onze zorgprofessionals en behandelaars werken samen met u aan uw herstel. Wij bieden u specialistische zorg (zoals stoma- of wondverzorging), advies en behandeling.

In overleg met u wordt bekeken op welke locatie wij u de beste zorg kunnen bieden. Uw huisarts blijft betrokken bij de zorg. Het is ook mogelijk dat onze Specialist Ouderengeneeskunde tijdelijk de medische verantwoordelijkheid overneemt. In overleg wordt besproken wanneer u terug naar huis kunt. Soms is het nodig om thuiszorg te regelen of extra ondersteuning voor uw mantelzorger.

Vanzelfsprekend kunt u gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum, zoals bijvoorbeeld het restaurant. Ook kunt u meedoen aan activiteiten

Waar is eerstelijnsverblijf mogelijk?

 • Brugchelencamp in De Westereen
 • De Skûle in Metslawier
 • De Stelp op Ameland
 • Dongeraheem in Dokkum
 • Talma Hoeve in Feanwâlden
 • Talma Hûs in Feanwâlden

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.