Het behandelteam

 • Behandeling en begeleiding
 • Bij sociale, psychische en lichamelijke problemen
 • Uw welbevinden staat centraal

De specialisten van het behandelteam kunnen u behandelen en begeleiden als u te maken heeft met problemen en ziektes op sociaal, psychisch en lichamelijk gebied. U kunt een beroep doen op de specialist ouderengeneeskunde, (gezondheids)psychologen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten, psychomotorisch therapeuten en op maatschappelijk werk.

Onze specialisten komen naar u thuis

Bij de behandeling wordt naast het medische aspect ook naar uw welbevinden gekeken. Vooral de gevolgen die uw ziekte heeft op uw sociale leven staan centraal. Wij werken nauw samen met andere zorgverleners zoals huisartsen, apothekers en specialisten uit het ziekenhuis.

Doordat we de problematiek waar ouderen mee te maken hebben dagelijks tegenkomen én behandelen, weten we goed wat in uw situatie werkt en wat niet.

Onze specialisten komen naar u thuis. Dat heeft als voordeel dat u de deur niet uit hoeft. En we kunnen in uw thuissituatie het beste beoordelen wat u nodig heeft.

Onze specialisten

 • Specialist ouderengeneeskunde
  Als u te maken heeft met dementie, Parkinson, diabetes, hersenletsel enz.
 • Diëtist
  Op uw situatie afgestemd voedingsadvies.
 • Fysiotherapie
  Bij problemen met lopen of bewegen.
 • Logopedie
  Als u problemen heeft met het begrijpen van taal, met praten, lezen en/of schrijven of met kauwen en slikken.
 • Maatschappelijk werk
  Wanneer u uit balans bent door ziekte, het verlies van uw partner en/of bij problemen met de financiën of de administratie.
 • Psychologie
  Bij angsten, depressies of geheugenproblemen.
 • Psychomotorische therapie
  Door bewegen, oefenen en spelletjes werkt u aan zaken die u lastig vindt.