Specialist ouderengeneeskunde

 • Medische zorg en advies
 • Bij chronische ziekte
 • Kwetsbare ouderen

Steeds meer ouderen met een complexe zorgbehoefte en/of verschillende zorgvragen wonen thuis. Heeft u een chronische ziekte of problemen met uw gezondheid? Dan kunt u de specialist ouderengeneeskunde inschakelen.

Zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken

De specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in medische zorg voor kwetsbare ouderen en chronische zieken met bijvoorbeeld:

 • Dementie
 • Parkinson
 • Diabetes
 • COPD
 • Korsakov
 • Hartfalen
 • ALS
 • MS
 • Hersenletsel
 • Beroerte
 • Psychische problemen
 • Of een combinatie van ziekten

Hoe werkt de specialist ouderengeneeskunde?

Na een gesprek en een onderzoek wordt bekeken welke zorg en behandeling voor u nodig en mogelijk is. Belangrijk uitgangspunt hierbij is uw zelfstandigheid en uw welzijn.

Bij revalidatie of zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) kan de specialist ouderengeneeskunde ook zorg en ondersteuning bieden.