Logopedie

  • Bij problemen met communiceren, eten en/of drinken
  • Onderzoek, behandeling en advisering

Communiceren en eten en drinken zijn dagelijkse bezigheden. Als dit niet meer zo makkelijk gaat, dan kunnen onze logopedisten iets voor u betekenen.

Door acute en chronische ziekten zoals een beroerte, de ziekte van Parkinson, dementie of door ouderdom kunt u problemen krijgen met het begrijpen van taal, het formuleren van woorden, lezen en/of schrijven, stemgebruik, gehoor, verstaanbaarheid, kauwen of slikken.

De logopedist onderzoekt, behandelt en adviseert met als doel uw zelfstandigheid in communiceren en eten en drinken zoveel mogelijk te behouden of te bevorderen.

‘Dankzij de hulp van de logopedist kan ik beter communiceren.’