De Stelp Ameland

  • Zorg en ondersteuning op Ameland
  • Ook tijdelijk verblijf
  • Woonzorgcentrum met 45 appartementen

De Stelp is het gezellige woonzorgcentrum in het dorp Hollum op Ameland. U kunt voor langere tijd bij ons wonen, maar ook een tijdelijk verblijf is mogelijk. Ouderen die op Ameland wonen zijn van harte welkom bij onze activiteiten en in ons restaurant.

Permanent en tijdelijk verblijf

De Stelp heeft 45 appartementen voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. U kunt permanent bij ons wonen, maar u kunt ook bij ons terecht voor een tijdelijk verblijf. Bijvoorbeeld als u moet herstellen van een operatie of ziekte of als u wacht op een permanente plek in De Stelp. Eilandbewoners hebben hierbij voorrang. Als er plek is, dan is het ook voor niet-eilandbewoners mogelijk om enkele weken bij ons te wonen. Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

Zorg in De Stelp en op Ameland

Als u in De Stelp woont, krijgt u medische zorg van uw huisarts. Voor complexe zorgvragen schakelen wij in overleg en als dat nodig is, behandelaars in. Dan gaat het bijvoorbeeld om onze specialist ouderengeneeskunde, de psycholoog of de fysiotherapeut.

We bieden in De Stelp gezelligheid voor bewoners, maar ook voor andere ouderen die op Ameland wonen. Wij houden regelmatig activiteiten, waarbij, -dankzij de stichting Vrienden van De Stelp- gebruik gemaakt kan worden van een eigen rolstoelbus. Als u op Ameland woont, bent u welkom in ons restaurant. U kunt er dagelijks terecht voor een kopje koffie of thee en een warme maaltijd. Vrijwilligers van Tafeltje Dekje van De Stelp kunnen de maaltijd ook warm bij u thuis brengen.

Woont u zelfstandig thuis op Ameland en heeft u professionele zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op de thuiszorg op Ameland.