Kosten en zorg aanvragen

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt een deel van de zorgkosten voor wonen in een woonzorgcentrum. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Wij kunnen u hierbij helpen. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. 

In een aanleunwoning woont u zelfstandig, maar er is een thuiszorgteam in de directe nabijheid. Bij calamiteiten is er vanuit dit team snel iemand bij u.

Wanneer u thuiszorg nodig heeft, krijgt u een indicatie via de wijkverpleegkundige. Deze indicatie heeft u nodig om zorg te krijgen en om een deel van uw zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Advies Centrum.