Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.

Kosten en zorg aanvragen

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) vergoedt een deel van de zorgkosten voor wonen in een woonzorgcentrum. Hiervoor heeft u een indicatie nodig van het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg. Wij kunnen u hierbij helpen. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. 

In een aanleunwoning woont u zelfstandig, maar er is een thuiszorgteam in de directe nabijheid. Bij calamiteiten is er vanuit dit team snel iemand bij u.

Wanneer u thuiszorg nodig heeft, krijgt u een indicatie via de wijkverpleegkundige. Deze indicatie heeft u nodig om zorg te krijgen en om een deel van uw zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons Klant Advies Centrum.