De Skûle

  • Alles onder één dak
  • Woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg
  • Echtparen samen

U vindt alles onder één dak bij De Skûle in Mitselwier. Van zelfstandig wonen in een aanleunwoning tot verpleeghuiszorg in de afdeling De Klink. Bij ons kunnen echtparen zo lang mogelijk bij elkaar blijven wonen, ook als het met één van de partners minder goed gaat.

Video

Klik op de onderstaande foto om een kijkje te nemen in De Skûle.

Video locatie De Skûle

Woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg

Woonzorgcentrum De Skûle biedt woonzorg, tijdelijke zorg en thuiszorg. Het moderne gebouw ligt midden in Metslawier. In totaal zijn er 55 appartementen, waarvan 4 voor 2 personen. Hier woont u zelfstandig en krijgt u zorg en ondersteuning als dat nodig is. In De Skûle zijn ook 17 aanleunwoningen die verhuurd worden door Thús Wonen. De verpleegafdeling De Klink heeft 14 kamers en 1 logeerkamer. In De Klink wonen mensen met dementie. Het unieke aan De Skûle is dat u er tijdens een aantal fasen van uw leven kunt verblijven; van zelfstandig wonen tot verpleegd wonen. 

Activiteiten en gezelligheid

Er is in De Skûle veel aandacht voor activiteiten. U kunt in uw eigen appartement eten, maar ook samen met andere bewoners in Romsicht, de gemeenschappelijke ruimte. In Romsicht kunt u ook terecht voor gezelligheid. Er worden verschillende activiteiten gehouden, u kunt meedoen als u daar zin in heeft. Er is een biljartkamer waar de plaatselijke biljartclub gebruik van maakt. Verder is er in De Skûle een kapper, een fysiotherapeut en een winkeltje. 

Herstelzorg

Als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen en lichte ondersteuning nodig heeft, dan kunt u voor een korte periode verblijven in De Skûle. Dit noemen we Eerstelijnsverblijf laag. Als uw zorgvraag meer complex is, dan heeft KwadrantGroep drie locaties waar wij gespecialiseerde herstelzorg bieden. Bij ELV laag blijft uw huisarts uw behandelaar.