Dementie

  • Ondersteuning en begeleiding
  • Gespecialiseerd in geheugenproblemen
  • Aanspreekpunt voor u en uw naasten

Bij dementie spelen vaak veel vragen en wellicht heeft u behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij een gespecialiseerd casemanager dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en andere betrokken zorgverleners.

Stappen ondernemen

Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak wat toe. Zolang u daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand. Maar heeft u het idee dat er bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is, dan is het tijd om stappen te ondernemen. De huisarts kan uw naaste onderzoeken en adviseren wat er moet gebeuren. Mogelijk is er sprake van dementie.

Casemanagers dementie

Een gespecialiseerd casemanager dementie ondersteunt u en uw naasten en geeft adviezen om te leren omgaan met dementie. U kunt bij de casemanager dementie terecht met al uw vragen over dementie, maar ook met uw vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De casemanager dementie is de vaste contactpersoon voor u, uw naaste, familieleden en andere betrokken zorgverleners. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

De casemanagers van Elkander zijn verbonden aan het Netwerk Dementie Fryslân. In dit netwerk werken KwadrantGroep, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorg Zuidwest Friesland, ZuidOostZorg en Meriant samen. Kijk voor meer informatie op www.netwerkdementiefryslan.nl of bekijk de animatie over het werk van de casemanagers.