Kosten eerstelijnsverblijf

Eerstelijnsverblijf is basiszorg en wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet (ZWV). De duur van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekering.

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, tenzij het verblijf onder uw eigen risico valt. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering. Het aanvragen van Eerstelijnsverblijf wordt gedaan door de huisarts of door de specialist uit het ziekenhuis.