Dagbesteding

  • Activiteiten en sociaal contact
  • Deskundige zorgverleners en vrijwilligers
  • Op diverse locaties

Wanneer u zelfstandig thuis woont, kan het best lastig zijn om invulling aan uw dag te geven. Elkander biedt u de mogelijkheid om één of meerdere dagen deel te nemen aan de dagbesteding in onze dagcentra. Er werken deskundige zorgverleners, die bijgestaan worden door vrijwilligers.

Rekening houden met uw wensen

Dagbesteding is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperking en daardoor moeite hebben met het invullen van de dag of zich eenzaam voelen.

Bij het organiseren van de activiteiten houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen en we sluiten aan bij uw leefwijze. Voorbeelden van activiteiten zijn schilderen, lezen, spelletjes, muziek, gymnastiek, wandelen en uitstapjes. De activiteiten worden gezamenlijk of individueel aangeboden en er is volop ruimte voor sociale contacten. Ook is er aandacht voor uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo wordt u bijvoorbeeld betrokken bij  huishoudelijke activiteiten. Rond het middaguur kunt u met de andere deelnemers een warme maaltijd eten.

Mantelzorgers: even tijd voor zichzelf

Ook voor mantelzorgers is de zorg van de dagcentra waardevol. Zij hebben immers weer even tijd voor zichzelf en voor ontspanning. Of om ervaringen te delen met lotgenoten in een gespreksgroep, zodat ze weer nieuwe energie kunnen opdoen.

Locaties met dagbesteding