Wereld Alzheimer Dag in Talma Hûs Veenwouden

In het kader van Wereld Alzheimer Dag organiseerde Talma Hûs op woensdag 23 september verschillende activiteiten en workshops rondom dementie. Hierbij stond de ‘Sociale Benadering van Dementie’ centraal. Deze benadering gaat uit van het dagelijks leven van mensen met dementie en hun naasten, dat zo ingrijpend veranderd.

Bewoners, naasten en andere geïnteresseerden waren van harte welkom om te zien en te beleven hoe mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan het sociale leven.

Vanaf 15:00 uur was iedereen van harte welkom in Talma Hûs. In de centrale hal werd iedereen persoonlijk ontvangen en werd kort verteld wat de mogelijkheden waren aangaande hun bezoek aan Talma Hûs.

De vrijwilligers schonken een bakje koffie/ thee in. In het Dorpshûs, kon men diverse stands bezoeken met informatie over onder andere activiteiten, de wondere wereld der dementie en TINZ. Ook was er een korte PowerPoint presentatie over de activiteiten die worden georganiseerd in Talma Hûs.

Vanuit het Dorpshûs werden er rondleidingen gegeven, langs de kerkzaal, fysiotherapie en dagcentrum. Op het dagcentrum werd een workshop schilderen gegeven. Ook kon men hier en tijdens de looproute de expositie van de schilderijen komen bekijken welke door de bezoekers en bewoners van het dagcentrum waren gemaakt. Ook kon er een kijkje worden genomen in de Snoezelkamer op afdeling de Stelp.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd deze geslaagde middag rond 17:00 uur afgesloten in het Brûn café.