Vrijwilligersbibliotheek ‘De Boekehoeke’ geopend

Vanaf woensdag 11 mei heeft het dorp Feanwâlden weer een bibliotheek. Drie jaar geleden sloot de officiële bibliotheek in het dorp. Sindsdien moest uitgeweken worden naar De Westereen of Burgum om een boek te lenen. Aan deze situatie komt nu een einde.

Vrijwilligers van de Unie Van Vrijwilligers gaan in Talma Hoeve al jaren met een boekenkar bij de bewoners langs. Zij kwamen met het initiatief de inwoners van Feanwâlden de gelegenheid te bieden een boek te lenen. Vandaag opent dan ook De Boekehoeke, in een speciaal gedeelte van de koffiezaal in Talma Hoeve. Speciaal voor ouderen en slechtzienden zijn er veel grootletterboeken. Voor een kleine bijdrage kan een boek geleend worden. De Boekehoeke is niet alleen bedoeld om gauw een boek te lenen, er is ook gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

In eerste instantie is De Boekehoeke op maandagmiddag en woensdagochtend geopend. Afhankelijk van het animo van de Feanwâldsters kunnen de openingstijden in de toekomst uitgebreid worden.