Privacy

Als u van Elkander zorg ontvangt, dan registreren we een aantal persoonlijke gegevens. Alleen de medewerkers die direct bij de zorg betrokken zijn, mogen uw gegevens inzien. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht. Daarnaast heeft u het recht om te weten wat er over uzelf is geregistreerd en heeft u het recht deze gegevens te corrigeren. Elkander kan de gegevens alleen aan derden verstrekken als de cliënt daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.