Ouderenzorg in Ternaard toekomstbestendig maken

Spiker

Ternaard is ook in de toekomst verzekerd van goede ouderenzorg. Maar in welke vorm dat precies zal zijn, wordt momenteel onderzocht. Deze week heeft de Werkgroep Ouderenzorg Ternaard hierover een gesprek gevoerd met het management van Pasana (KwadrantGroep).

Spiker is op dit moment een levendige locatie. Het zorgcentrum heeft ook zeker geen opnamestop, benadrukken Sjoerd Tolsma, directeur Wonen, Welzijn en Zorg, en regiomanager Nely van der Sluis. De komende tijd breidt Spiker haar activiteiten juist uit, voor bewoners en voor ouderen uit het dorp. Zo kunnen zij er dagelijks terecht voor maaltijden. Ook worden er nieuwe vrijwilligers gevraagd.  

Wel wordt op dit moment gekeken naar de beste manier om de ouderenzorg in het dorp op de langere termijn toekomstbestendig te houden. De KwadrantGroep is druk bezig met een inventarisatie van alle zorglocaties. Op sommige plekken, zeker daar waar sprake is van verouderde huisvesting, wordt mogelijk gekozen voor nieuwe zorgconcepten en kleinere woonvormen.

Ook Spiker wordt in de toekomstplannen meegenomen, vertelde Sjoerd Tolsma. Hij benadrukte dat de zorggroep hierbij de gemeente Dongeradeel en de woningcoöperatie hard nodig heeft. ,,Wy moatte it mei inoar dwaan.’’ Tolsma waardeert de grote betrokkenheid van het dorp bij Spiker. ,,It is goed om yn gesprek te wêzen oer sa’n wichtige foarsjenning yn it doarp.’’