Ouderenzorg in Noordoost Fryslân heet voortaan: Elkander

Boven de woonzorgcentra in Noordoost Fryslân wappert vanaf vandaag 1 november een nieuwe vlag. Pasana Ouderenzorg is omgedoopt tot: Elkander. Bewoners en  medewerkers hebben dit samen gevierd.

Waarom een nieuwe naam? In 2015 heeft de KwadrantGroep een doorstart gegeven aan de woonzorgcentra van het failliete Pasana Ouderenzorg: Dongeraheem in Dokkum, Talma Hûs en Talma Hoeve in Feanwâlden, De Skûle in Metslawier, Spiker in Ternaard, De Hale in Damwâld en De Stelp op Ameland. Het is een goed huwelijk gebleken.

Alleen de naam Pasana Ouderenzorg bleef wringen. Daar bleven de negatieve gevoelens rond het faillissement aan kleven; een episode waar niemand graag aan terugdenkt. Uit een enquête onder de bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers kwam de nadrukkelijke wens naar voren voor een nieuwe naam. Ruim 70% vond dat het meest passend. ,,De KwadrantGroep respecteert deze uitkomst en wil hiermee recht doen aan de regio, aan onze bewoners en aan onze medewerkers’’, aldus bestuursvoorzitter Roelof Jonkers.

Er is gekozen voor een nieuwe naam en logo, maar de zorg en de medewerkers blijven vertrouwd, de woonzorgcentra blijven heten zoals ze heten. Omdat het niet handig is om met twee namen binnen één gemeente te werken, verwelkomen we in Dantumadiel ook onze woonzorglocatie Brugchelencamp en de thuiszorg-teams (die tot nog toe vielen onder De Friese Wouden). Zij komen eveneens onder de vlag van Elkander.

Wij vinden dat de nieuwe naam past bij de zorg. `Elkander’ drukt wederkerigheid uit: de relatie tussen zorgverlener en cliënt. Het drukt uit dat we er zijn voor elkaar. De ondertitel, `vertrouwde zorg in een vertrouwde omgeving’, geeft aan dat we ons inzetten voor zorg thuis, of dicht bij huis. Ook de nieuwe huisstijl past bij het gebied. Met het groen van de wouden en de weilanden, en het blauw van de Waddenzee.