Nieuw thuiszorgteam van start in Dongeradeel

Thuiszorgteam Dongeradeel

Er is  een nieuw thuiszorgteam van Elkander gestart in de regio Dongeradeel. Het team is opgericht om cliënten in de hele regio Dongeradeel te bedienen. De regio is breed van Metslawier tot Holwerd en alle dorpen hier tussenin en rondom.

Meer informatie of thuiszorg aanvragen? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Wikje, de wijkverpleegkundige van team Dongeradeel, via tel. 088 512 6200.