Mantelzorgcafé woensdag 20 januari 2016

Woensdag 20 januari 2016 vanaf 19.30 uur wordt er weer een Mantelzorgcafé georganiseerd in MFC De Beijer, Tjaerdawei 42b in Rinsumageest.

Iedere derde woensdag van de maand wordt het Mantelzorgcafé georganiseerd als een plek voor ontmoeting, gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen. Er is ruimte voor het stellen van vragen en er is informatie over voor mantelzorgers belangrijke zaken. De toegang en de koffie en thee zijn gratis.

Op 20 januari komt Hilda Snippe uit Leeuwarden met haar blindengeleidehond Kjeld uitleg geven over wat er bij komt kijken om een hond tot blindengeleidehond op te leiden, wat Kjeld voor haar betekent en wat het verschil is met de honden die opgeleid worden tot autismegeleidehonden, assistentiehonden, buddyhonden en hulphonden.