Mantelzorgcafé in Talma Hûs op 20 april

Met alle veranderingen in de zorg krijgen mantelzorgers en zorgvrijwilligers een steeds grotere rol. Gemeenten worden nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor ondersteuning van de mantelzorgers en vrijwilligers. In het mantelzorgcafé van woensdag 20 april in Talma Hûs staat dit thema centraal.

Wethouders in het mantelzorgcafé
Vragen als ‘Wat zijn de verwachtingen voor het komende jaar?’ ‘Welke kansen zien we?’ ‘Wie en wat is daarvoor nodig?’ ‘Hoe kunnen we samenwerken?’ komen tijdens deze avond aan bod.  Mevrouw P. de Graaf, wethouder in de gemeente Dongeradeel en de heer R. Bos, wethouder in de gemeente Dantumadiel, nemen deel aan deze avond.

Het mantelzorgcafé
Het mantelzorgcafé vindt iedere 3e woensdag van de maand plaats en is bedoeld voor mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en belangstellenden uit de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel.  Het eerst volgende mantelzorgcafé is op woensdag 20 april, van 19:30 tot 21:30 uur, in Talma Hûs (in het Bruine Café), Juliusstrjitte 44, 9269 TL Feanwâlden. De toegang is gratis. Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingsverband van Pasana Ouderenzorg, Thuiszorg het Friese Land, WMO Burgerplatform DanDon en het Mantelzorgsteunpunt.

Meer informatie
Voor meer informatie, of wanneer het nodig is dat u thuis wordt vervangen, kunt u contact opnemen met het Mantelzorgstenpunt, Reina Hes of Hanny van der Meer, via telefoonnummer 0519-292223.