Jong en oud reperteren voor eindmusical

Workshop zang DongeraheemWorkshop decor en techniek_Dongeraheem

Vijftig kinderen uit groep 8 van basisschool de Twine in Dokkum werken aan een wel heel bijzondere eindmusical. Eén waarin jong en oud samenkomt. Bewoners van woonzorgcentrum Dongeraheem van Elkander volgen samen met de kinderen zes workshops, bestaande uit zang, dans, toneel, hulpregisseur, decor en techniek om zo te komen tot de eindmusical ‘Tussen kunst en kids’.

De musical is een samenwerkingsinitiatief tussen zorgorganisatie Elkander en basisschool de Twine. Mascha Heuven, welzijnsmedewerker Dongeraheem, vertelt: ‘Tijdens de Kinderboekenweek kwamen leerlingen van de Twine bij onze bewoners op bezoek, dit was zo’n succes dat we beide generaties vaker met elkaar wilden verbinden.’ Leerkracht Greetje Iedema van de Twine kwam op het idee om jong en oud samen te brengen in de eindmusical. Greetje Iedema: ‘Om van idee tot uitvoering te komen heb ik de Stichting Vrienden van Dongeraheem benaderd voor financiële steun en regisseur Ruth Hanemaayer. Van beide konden we direct op medewerking rekenen.’

Ruth Hanemaayer, regisseur en bedenker van de musical: ‘Ik haalde mijn inspiratie uit gesprekken met bewoners van Dongeraheem en de leerlingen van de Twine. Daarin kwam al snel naar voren dat beide groepen vooroordelen over elkaar hadden zoals ‘ouderen ruiken niet fris’ en ‘jongelui zitten met hun neus in de i-pad’. Toen jong en oud elkaar beter leerden kennen, verdwenen die vooroordelen. In de musical komt duidelijk naar voren dat er verschillen zijn tussen de generaties, maar dat jong en oud elkander nodig heeft.’

De ouderen en basisschoolverlaters worden klaargestoomd voor maar liefst drie eindvoorstellingen op 11, 12 en 13 juli; de kroon op een prachtig samenwerkingsproject.