Elkander biedt nu ook Intensieve Terminale Zorg

Intensieve terminale zorg (ITZ) is er voor mensen die in de laatste fase van het leven verkeren. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag en ‘s avonds wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve terminale zorg (ook wel intensieve thuiszorg genoemd) uitkomst bieden. Een verpleegkundige of verzorgende IG is gedurende de hele nacht bij een cliënt aanwezig.

Begin dit jaar is intensieve terminale zorg toegevoegd aan het zorgaanbod van Elkander en Palet (beide onderdeel van KwadrantGroep). Voorheen werkte het team ITZ alleen in het gebied van De Friese Wouden (tevens onderdeel van KwadrantGroep). Janny Gielink is manager Nachtzorg/ ITZ: ‘De KwadrantGroep biedt een totaalpakket aan zorg. Nachtzorg is een aanvulling op de thuiszorg overdag en ‘s avonds. Met nachtzorg is het mogelijk om veilig in de eigen omgeving te blijven wonen, ook in de laatste levensfase.’

Meer informatie over ITZ vindt u op de website van de KwadrantGroep. Ook kunt u contact opnemen met ons Klant Advies Centrum via tel. 088 512 7004.