Informatiemarkt mantelzorg: ‘Zorg(en) voor elkaar’

Het Mantelzorgcafé houdt op woensdag 19 april een informatiemarkt voor mantelzorgers, hulpvragers, familieleden en andere belangstellenden.

Deze markt is georganiseerd om mantelzorgers en familieleden te ondersteunen. Er is informatie verkrijgbaar over thuiszorg, ergotherapie, dagcentra, Wmo, huishoudelijke hulp, verhuisregisseur, aanpassingen in huis, casemanager dementie en welzijnsorganisatie Het Bolwerk. Wilt u de informatiemarkt bezoeken, maar kunt u degene voor wie u zorgt niet alleen laten? Doe dan een beroep op het mantelzorgsteunpunt van Het Bolwerk, telefoon 0519 - 29 22 23.

  • Datum: woensdag 19 april 2017
  • Tijd: 16 tot 19 uur
  • Locatie: Dorpshuis 'De Pipegael', ds. Feitsmawei 1, 9108 NE Broeksterwoude

Deze informatiemarkt wordt georganiseerd door het Mantelzorgcafé. Het Mantelzorgcafé is een samenwerkingsverband van Mantelzorgondersteuning Het Bolwerk, Thuiszorg Het Friese Land en Elkander.