De KwadrantGroep

Elkander is onderdeel van de KwadrantGroep. Dit is een veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, welzijn, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert. De KwadrantGroep is geworteld en actief in Friesland. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

De KwadrantGroep omvat meerdere zorg- en aan zorg gerelateerde bedrijven:

  • De Friese Wouden (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Palet (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Elkander (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Zorgmaatwerk (psychiatrische behandeling en begeleiding)
  • KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Jaarverslagen KwadrantGroep

Onze meest actuele jaarverslagen vindt u op de website van de KwadrantGroep.