Cliëntenraden Elkander

Elk woonzorgcentrum van Elkander heeft een eigen cliëntenraad die meepraat en meedenkt over de zorg van Elkander. De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten en adviseert over allerlei onderwerpen die voor u belangrijk zijn, zoals over bereikbaarheid, maaltijdservice en zorgverlening. Deze cliëntenraden:

  • houden zich bezig met de zorg- en dienstverlening binnen het woonzorgcentrum
  • onderhouden contact met de bewoners en hun familie
  • voeren overleg met de locatiemanager

Iets betekenen voor onze cliënten?

Ook u kunt lid worden van de cliëntenraad. Een belangrijke, boeiende en uitdagende functie. U leert zo Elkander van een andere kant kennen. En u kunt echt iets betekenen voor de cliënten. Interesse? Neemt u dan contact op met een locatie van Elkander bij u in de buurt.

Centrale Cliëntenraad

In november 2014 is de Centrale Cliëntenraad opgericht. Hierin komen onderwerpen aan bod die voor alle zorgbedrijven van de KwadrantGroep gelden. Leden van de cliëntenraden van Elkander, Palet, De Friese Wouden, Zorgmaatwerk en de KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, zitten in deze Centrale Cliëntenraad. De Centrale Cliëntenraad overlegt een aantal keer per jaar met de voorzitter van de Raad van Bestuur van de KwadrantGroep en/of de Raad van Toezicht.

Wij maken gebruik van cookies op deze website. Lees ons privacybeleid.