Bewoners de Hale verhuizen op 4 september

Op dinsdag 4 september verhuizen 8 bewoners van de kleinschalige woonlocatie De Hale in Damwâld naar Talma Hoeve in Feanwâlden.

De bewoners verhuizen naar Talma Hoeve omdat die locatie meer passend is bij hun zorgvraag. Ook kunnen de bewoners in Talma Hoeve gebruik maken van de sociale voorzieningen daar, zoals het gezamenlijk eten en activiteiten. “In plaats van het huurcontract van De Hale te verlengen, hebben we ervoor gekozen om te investeren in de verbouw van Talma Hoeve waar we onze bewoners meer kunnen bieden op het gebied van welzijn’, zegt Thea Dijkstra, regiomanager bij Elkander.

Voor de bewoners is een verhuisplan opgesteld. De familie van de bewoners en de cliëntenraad zijn hierbij nauw betrokken.

Een verhuisbedrijf zorgt op 4 september voor het verhuizen van de persoonlijke spullen van de bewoners en voor de verhuizing van het inventaris van Elkander. De eerste bewoners worden rond 11.00 uur in Talma Hoeve verwacht. Er worden op de verhuisdag extra medewerkers ingezet om de bewoners zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiding bij hun vertrek uit De Hale en bij de aankomst in hun nieuwe woonomgeving.