Bewoners De Hale Damwâld gaan verhuizen

Voor 1 oktober 2018 verhuizen de cliënten van Elkander uit de kleinschalige woonlocatie De Hale in Damwâld. De KwadrantGroep, waar Elkander deel vanuit maakt, verlengt het huurcontract niet. In samenspraak met de 11 bewoners en hun familie wordt voor alle bewoners voor een geschikte woonruimte gezorgd.

Meer voorzieningen

Voor de bewoners die dat willen, worden in Talma Hoeve woonruimtes verbouwd en passend gemaakt voor hun zorgvraag. Verhuizen naar een andere geschikte locatie binnen of buiten de KwadrantGroep, is ook mogelijk.

Thea Dijkstra, regiomanager bij Elkander: ‘De meeste bewoners van De Hale komen regelmatig in Talma Hoeve om gebruik te maken van de sociale voorzieningen daar, zoals het gezamenlijk eten en de activiteiten. In plaats van het huurcontract van De Hale langdurig te verlengen, hebben we ervoor gekozen om te investeren in verbouw van Talma Hoeve waar we onze bewoners meer op het gebied van welzijn kunnen bieden.’

Verhuisplan

Voor de bewoners is samen met de lokale Cliëntenraad een verhuisplan opgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven hoe de verhuizing gaat verlopen. Daarnaast is er een begeleidingscommissie ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering.