Bewoners bovenverdieping Spiker Ternaard verhuizen

Woonzorgcentrum Spiker staat de komende weken in het teken van verhuizing. Omdat de bovenverdieping niet meer aan de eisen van brandveiligheid voldoet, moeten de bewoners van de eerste etage verhuizen. De veertien bewoners verhuizen naar de benedenverdieping van Spiker of naar een ander woonzorgcentrum in de regio.

Van de veertien bewoners die moeten verhuizen, verhuizen er drie naar de begane grond. Daarnaast verhuizen vier bewoners naar De Skûle in Metslawier en vijf naar Dongeraheem in Dokkum, twee andere woonzorgcentra van Elkander. Twee bewoners verhuizen naar elders (Heerenveen en Amstelveen). Nadat de verhuizingen de komende weken zijn afgerond, wordt de verdieping gesloten.

Verhuisplan
Voor de bewoners is samen met de lokale Cliëntenraad een verhuisplan opgesteld. Daarin staat nauwkeurig beschreven hoe de verhuizing gaat verlopen. Daarnaast is er een begeleidingscommissie ingesteld die toezicht houdt op de uitvoering.

Teamcoach Rita Schipper is zeer tevreden over de medewerking van alle betrokkenen.
'Na de aangekondigde sluiting in november 2016 was er natuurlijk eerst veel schrik en teleurstelling onder de bewoners. Maar we hebben in een goede sfeer van samenspraak met bewoners en hun familie, voor alle betrokkenen een passende oplossing kunnen vinden. En het voltallige personeel heeft zich steeds optimaal ingezet om het de bewoners naar de zin te maken.'

Sluiting
De bewoners die verhuizen naar de benedenverdieping van Spiker, kunnen daar tot 31 december 2018 blijven wonen. Per 1 januari 2019 wordt de locatie in zijn geheel gesloten. De KwadrantGroep, waar Elkander deel van uit maakt, bekijkt hoe de ouderenzorg in Ternaard vanaf 2019 kan worden vormgegeven.