Alzheimer Café Noordoost Friesland

Op dinsdagavond 24 november wordt er in Woonzorgcentrum Dongeraheem, Dongeradijk 67 Dokkum, een Alzheimer Café voor de regio Noordoost Friesland gehouden. Het Alzheimer Café is het trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden.

Het thema van de avond is: “Juridische zaken goed geregeld”. Tijdens de avond  komen verschillende vragen aan de orde:

  • Hoe kun je de financiële zaken goed regelen bij beginnende dementie?
  • Wat is een notariële volmacht en een levenstestament?
  • Wanneer ben je wilsonbekwaam en wat betekent bewindvoering?

De heer S. Hellema, notaris te Dokkum, komt informatie geven over dit thema.
Om 19.30 uur gaat de zaal open, aanvang is 20.00 uur. Rond 21.30 uur wordt  de avond afgesloten.

Kijk voor meer informatie over Alzheimer op de website