Thuiszorg

Thuiszorg

Wijkverpleegkundigen regio DongeradeelWijkverpleegkundigen regio Dantumadiel

Elkander biedt alles wat u nodig hebt om thuis te blijven wonen, zo lang mogelijk. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Van persoonlijke verzorging en verpleging tot medisch specialistische zorg. U kunt dag en nacht op ons rekenen.

Thuiszorg aanvragen

Wanneer u thuiszorg nodig heeft, krijgt u een indicatie via de wijkverpleegkundige. Deze indicatie heeft u nodig, om zorg te krijgen en om een deel van de zorgkosten vergoed te krijgen vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). De wijkverpleegkundige bespreekt samen met u en eventueel uw partner, familielid of mantelzorger uw wensen en behoeftes en de manier waarop wij u ondersteuning kunnen bieden.

Nachtzorg

Wanneer u ’s nachts thuiszorg nodig heeft, kunt u zorg ontvangen van onze nachtzorgteams. Bij ambulante nachtzorg komt een medewerker één of meerdere keren per nacht langs. Onze zorgmedewerkers zijn zeven nachten per week tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends onderweg. Ze bezoeken de personen die ’s nachts zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met dementie of mensen in de laatste fase van het leven. Ze helpen ze op hun andere zij, bieden ondersteuning bij de toiletgang, dienen ’s nachts medicatie toe of nemen een paar keren per nacht poolshoogte.

Intensieve terminale zorg

Intensieve terminale zorg (ITZ) is er ’s nachts voor mensen die in de laatste fase van het leven verkeren. Het is een aanvulling op de palliatieve zorg aan huis, die overdag wordt verleend. Maar ook wanneer een cliënt net uit het ziekenhuis komt en ’s nachts nog veel zorg nodig heeft, kan intensieve thuiszorg uitkomst bieden. De intensieve terminale zorg wordt verleend door gecertificeerde verpleegkundigen en verzorgenden IG van de KwadrantGroep. Meer informatie over de ITZ vindt u op de website van de KwadrantGroep.

Inloopspreekuren

Heeft u vragen over zorg, welzijn en dienstverlening? Kom dan naar de inloopspreekuren. Onze wijkverpleegkundigen houden wekelijks inloopspreekuur:

  • Elke dinsdag- en donderdagochtend tussen 10:00 - 11:00 uur in Dongeraheem, Dongeradyk 67 te Dokkum
  • Elke dinsdagmiddag van 15:00 - 16:00 uur in Talma Hoeve, Johanneswâld 1 te Feanwâlden.

Contact

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze wijkverpleegkundigen. In de regio Dongeradeel zijn dat Hilda en Wikje via tel. 088- 512 6200. In de regio Dantumadiel zijn dat Daniëlle en Roelie, via tel. 088- 512 6577.