Laatste bewoners Spiker verhuisd

Donderdag 29 november verhuisden de laatste 2 bewoners uit Spiker.

In november 2016 is aangekondigd dat Spiker als woonzorgcentrum van Elkander, onderdeel van KwadrantGroep, zou gaan sluiten. Het gebouw is verouderd. De bewoners van de eerste verdieping zijn in maart van 2017 al verhuisd, omdat de bovenverdieping niet meer voldeed aan de eisen van technische brandveiligheid. Nu was het de beurt aan de overgebleven bewoners. Alle bewoners hebben weer een goede woonplek gevonden in de omgeving en zijn daarbij individueel begeleid.

Tevreden over de verhuizing
Rita Schipper, manager bij Spiker is tevreden dat de verhuizing in goede banen is verlopen. “In de eerste periode dat bekend werd dat Spiker gesloten zou worden, was het een emotionele en intensieve tijd, voor zowel de bewoners en hun familie als voor de medewerkers van Spiker en de plaatselijke bevolking. Toen het besef kwam dat sluiting onomkeerbaar was, kwam een goede samenwerking tot stand tussen bewoners, familie en medewerkers. Dit heeft ervoor gezorgd dat bewoners rustig in fases konden verhuizen naar een door hen gekozen nieuwe woonruimte.” De meeste medewerkers van Spiker hebben intussen een nieuwe werkplek of zijn in overleg hierover.

Leegstandsbeheer
Vanaf 1 december 2018 wordt Spiker tijdelijk in bruikleen gegeven aan Carex. Carex is een Friese leegstandsbeheerder die mensen woonruimte biedt, die om uiteenlopende redenen een tijdelijke woonplek nodig hebben. De kamers op de benedenverdieping van Spiker worden in bruikleen gegeven, onder meer om vandalisme en kraak te voorkomen, maar ook om de locatie tot het moment van sloop netjes te houden, zowel binnenin het gebouw als erbuiten. De bovenste etage van Spiker blijft leeg. Met de komst van Carex blijft het ook mogelijk dat een aantal ruimtes in Spiker tot aan de sloop nog voor activiteiten gebruikt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de dagopvang.

Afscheid
Op vrijdag 16 november namen dorpsgenoten, vrijwilligers en belangstellenden afscheid van Spiker. Zaterdag 17 november was er een reünie voor medewerkers en oud-medewerkers om samen een mooie periode af te sluiten.

Thuiszorg van Elkander
Elkander blijft thuiszorg leveren in Ternaard. Daarnaast heeft KwadrantGroep samen met Woningcorporatie Thús Wonen, De Friesland Zorgverzekeraar, de Wurkgroep Âldereinsoarch Ternaard en de gemeente Dongeradeel, bureau Pau de opdracht gegeven een plan te ontwikkelen voor wonen, welzijn en zorg in Ternaard. Afgelopen 26 november zijn de ideeën over de toekomst van de zorg in het dorp gepresenteerd. De aanwezige bewoners konden tijdens de bijeenkomst feedback en input geven op de plannen. Bureau PAU en de betrokken partijen gaan met de input uit het dorp aan de slag en werken de ideeën verder uit in een plan van aanpak. Dat plan wordt in december aan de opdrachtgevers aangeboden zodat die er een besluit over kunnen nemen.