Klachten

Heeft u een klacht over Elkander? Blijf er niet mee zitten. Wij horen graag wat u van ons vindt. Uw opmerkingen zorgen er voor dat Elkander de kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening kan verbeteren. Samen werken we aan goede zorg.

Het is belangrijk om eerst uw probleem te bespreken met de persoon die het aangaat. Of u neemt contact op met de leidinggevende. Komt u er samen niet uit, dan kunt terecht bij de klachtenbemiddelaar. Zij probeert samen met u een oplossing te vinden. Dit doet ze door te overleggen en te bemiddelen met de persoon waar uw klacht over gaat. De klachtenbemiddelaar kunt u bereiken op 06 304 625 23, of mail naar klachtenbemiddeling@elkander.frl . U kunt ook een brief sturen naar Elkander, Postbus 181, 9200 AD Drachten.

Klachtencommissie
Mocht u er onverhoopt met de klachtenbemiddelaar niet uitkomen, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze commissie onderzoekt uw klacht en spreekt daarna een oordeel uit. Stuur uw klacht in een gesloten envelop naar: Klachtencommissie voor verzorging, verpleging en gehandicaptenzorg Friesland, t.a.v. de ambtelijk secretaris, Postbus 87, 8470 AB Wolvega. 

Geschillencommissie Zorg
Staat u niet achter de bemiddeling van de klachtenbemiddelaar of bent u het niet eens met het advies van de klachtencommissie, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt u in beroep gaan bij de geschillencommissie. De geschillencommissie rekent € 52,50 voor het behandelen van uw klacht. Na een hoorzitting met de betrokkenen doet de geschillencommissie een bindende uitspraak. 

Contactgegevens: 

Geschillencommissie Zorg
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
T. 070 310 5310 (op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur)
www.degeschillencommissiezorg.nl/cliënten