Ondersteuning bij dementie

Ondersteuning bij dementie

Iedereen is wel eens vergeetachtig of heeft moeite met het houden van overzicht. Dat neemt bij het ouder worden vaak wat toe. Zolang men daar in het dagelijks leven geen last van heeft, is er niets aan de hand. Maar heeft u het idee dat bijvoorbeeld bij uw partner, vader of moeder meer aan de hand is en maakt u zich daarover zorgen, dan is het tijd om stappen te ondernemen. De huisarts kan de verschijnselen onderzoeken en adviseren wat er verder moet gebeuren. Mogelijk is er sprake van dementie. In dat geval spelen er meestal veel vragen en heeft u behoefte aan ondersteuning. U kunt hiervoor terecht bij Elkander. Bij ons werken gespecialiseerde casemanagers dementie die ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen met  geheugenproblemen en dementie en de mensen om hen heen.

De casemanager is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in geheugenproblemen en dementie. Hij/zij is de vaste contactpersoon voor mensen met dementie, maar ook voor familieleden, partners, mantelzorgers en betrokken zorgverleners. U kunt naast alle vragen over dementie ook bij hem/haar terecht voor vragen over wonen, zorg, relaties en een zinvolle invulling van de dag. De huisarts blijft verantwoordelijk voor de medische zorg.

De casemanagers dementie van Elkander werken in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadeel. 

Kosten
De begeleiding door een casemanager dementie valt onder de Zorgverzekeringswet. U bent hiervoor verzekerd. Er wordt geen eigen bijdrage gerekend.

Verwijzing
Voor een verwijzing kunt u terecht bij uw huisarts, geriater, wijkverpleegkundige of medewerker van de thuiszorg.

Voor verwijzers: aanmelden
Aanmelden kan door onderstaand aanmeldformulier in te vullen en bij voorkeur digitaal te retourneren aan klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl Faxen kan ook, het nummer is 088-5120354

Wilt u eerst telefonisch contact? Dan kunt u bellen naar ons Klantadviescentrum. Het telefoonnummer is 088 512 70 04.

Wachttijd
De actuele wachtlijst en wachttijd vind u op de website van de KwadrantGroep.

Downloads

Contact
Klant Advies Centrum Elkander:
Tel.: 088 512 7004
(ma t/m vr: 8.30 – 17.00 uur)

elkander@kwadrantgroep.nl