KwadrantGroep

Elkander is onderdeel van de KwadrantGroep. Dit is een veelzijdige maatschappelijke onderneming, die onder verschillende merknamen wonen, welzijn, zorg (thuis of in een woonvorm) en aan zorg gerelateerde producten en diensten levert. De KwadrantGroep is geworteld en actief in Friesland. Bij de KwadrantGroep werken 6.300 medewerkers (2.900 fte) en 1.600 vrijwilligers.

De KwadrantGroep omvat meerdere zorg- en aan zorg gerelateerde bedrijven:

  • De Friese Wouden (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Palet (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Elkander (verpleging, verzorging en thuiszorg)
  • Zorgmaatwerk (psychiatrische behandeling en begeleiding)
  • KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag
Elkander is één van de sterke merken van de KwadrantGroep. In de jaarverslagen van de KwadrantGroep legt de Raad van Bestuur verantwoording af over de KwadrantGroep en haar merken: de zorgbedrijven Elkander, De Friese Wouden, Palet, KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp, Zorgmaatwerk (ambulante GGZ) en servicepakket PluZ. De jaarverslagen staan op de website van de KwadrantGroep.

Kwaliteitsjaarverslag 2017
Aan het Jaarverslag KwadrantGroep 2017 is het kwaliteitsjaarverslag toegevoegd, daarmee volgen wij de eisen die door de overheid vastgesteld zijn in het Kwaliteitskader.