Dagverzorging

Dagverzorging

Veel mensen kiezen ervoor zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, maar misschien heeft u vanwege een beperking hierbij ondersteuning en/ of begeleiding nodig. Elkander biedt u de mogelijkheid om één of meerdere dagen deel te nemen aan de dagverzorging in onze dagcentra. Op onze dagcentra werken deskundige zorgverleners, die bijgestaan worden door vrijwilligers.

Is dagverzorging voor mij?

Dagverzorging is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperking, die daardoor moeite hebben met het invullen van de dag.

Rekening houden met uw wensen

Bij het organiseren van de activiteiten houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Voorbeelden van activiteiten zijn schilderen, lezen, spelletjes, muziek, gymnastiek, wandelen en uitstapjes. De activiteiten worden gezamenlijk of individueel aangeboden en er is volop ruimte voor sociale contacten. Ook is er aandacht voor uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo wordt u bijvoorbeeld betrokken bij de huishoudelijke activiteiten.

Warme maaltijd

Om 12.00 uur kunt u met de andere deelnemers een warme maaltijd gebruiken. De warme maaltijden worden verzorgd door ‘Van Smaak’.

De Locaties

Dagverzorging wordt aangeboden op zeven locaties. In een appartement in Nij Tjaerda in Damwâld, in ‘De Oanrin’, gevestigd in dorpshuis ‘De Pipegael’ in Broeksterwâld, in Brugchelencamp (specifiek voor GGZ cliënten), het Sikkemahûs in De Westereen, in Talma Hûs in Feanwâlden, bij Dongeraheem in Dokkum en in Spiker in Ternaard.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan de dagverzorging? Dan kunt u dit aanvragen via uw huisarts of het Wmo-loket van uw gemeente. Samen met u kijken zij welke ondersteuning het beste bij u past.

Contact

Dagcentrum Nij Tjaerda
Badhuisweg 3
9104 KA Damwâld
Tel: 06- 214 551 43

Dagcentrum De Oanrin
Ds Feitsmawei 1
9108 NE Broeksterwâld
Tel: 06- 518 214 41

Dagcentrum Brugchelencamp
Brugchelencamp 1
9271 EP De Westereen
Tel: 06- 302 276 71

Dagcentrum Het Sikkemahûs
Geelgorstraat 2
9271 EE De Westereen
Tel: 06- 302 276 71

Dagcentrum Talma Hûs
Juliusstrjitte 44
9269 NV Feanwâlden
Tel: 088- 512 8700

Dagcentrum Dongeraheem
Dongeradyk 67
9101 GC Dokkum
Tel: 0519- 229 008

Dagcentrum Spiker
Nesserweg 2
9145 GC Ternaard
Tel: 088- 512 8400

Dagcentrum De Stelp
Hidde Dirks Katstraat 4
9161 AZ Hollum (Ameland)
Tel. 0519- 554 141